Advertisement

PV 40. Non-hodgkin-lymfoom

  • Isaäc van der Waal
Chapter

Samenvatting

Lymfoom is een term voor een kwaadaardig gezwel van lymfkliercellen. Dit wordt ook wel lymfklierkanker genoemd. Dergelijke gezwellen kunnen overal in het lichaam voorkomen, soms op meerdere plaatsen tegelijk. Een lymfoom ontstaat een enkele maal in de mondholte. Lymfomen worden onderverdeeld naar gelang van de aanwezigheid van een bepaald celtype in hodgkin-lymfomen en non-hodgkin-lymfomen. Binnen deze twee hoofdgroepen worden op grond van bepaalde celkenmerken weer diverse subgroepen onderscheiden, ieder met een verschillend biologisch gedrag, variërend van zeer mild tot agressief.

Lymfoom is een term voor een kwaadaardig gezwel van lymfkliercellen. Dit wordt ook wel lymfklierkanker genoemd. Dergelijke gezwellen kunnen overal in het lichaam voorkomen, soms op meerdere plaatsen tegelijk. Een lymfoom ontstaat een enkele maal in de mondholte. Lymfomen worden onderverdeeld naar gelang van de aanwezigheid van een bepaald celtype in hodgkin-lymfomen en non-hodgkin-lymfomen. Binnen deze twee hoofdgroepen worden op grond van bepaalde celkenmerken weer diverse subgroepen onderscheiden, ieder met een verschillend biologisch gedrag, variërend van zeer mild tot agressief.

Bij voorkomen in de mond gaat het altijd om het non-hodgkin type.

De oorzaak van het ontstaan van een lymfoom is onbekend. Een in de mond optredend lymfoom wordt voornamelijk bij mensen van middelbare en hogere leeftijd gezien. Soms uit een lymfoom zich als een zwelling of een pijnlijke zweer van het slijmvlies, maar het kan ook in het kaakbot ontstaan. De diagnose berust op weefselonderzoek door de patholoog.

Wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, wordt het verdere onderzoek naar eventuele andere haarden in het lichaam door een specialist van een afdeling hematologie uitgevoerd. Ook de behandeling wordt binnen deze afdeling uitgevoerd. Veelal wordt van chemotherapie gebruikgemaakt.

De kansen op genezing worden vooral bepaald door het subtype van het lymfoom.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een non-hodgkin-lymfoom kunt U zelf niets doen om het ziekteproces te beïnvloeden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations