Advertisement

PV 32. Vaatmisvormingen

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

In en rond de mond kunnen zich om onbekende redenen vaatmisvormingen voordoen. Deze zijn vaak al vanaf de geboorte aanwezig. Het kan gaan om misvormingen van bloedvaten (aders en soms slagaders of een combinatie daarvan); er wordt dan gesproken over een hemangioom. Wanneer het om misvorming van lymfevaten gaat, wordt gesproken over een lymfangioom. Hemangiomen en lymfangiomen uiten zich vaak als een zwelling van het slijmvlies. Hemangiomen zijn meestal blauwig van kleur, terwijl lymfangiomen meestal geen afwijkende kleur hebben, maar wel een wat hobbelig aspect van het slijmvlies kunnen veroorzaken.

In en rond de mond kunnen zich om onbekende redenen vaatmisvormingen voordoen. Deze zijn vaak al vanaf de geboorte aanwezig. Het kan gaan om misvormingen van bloedvaten (aders en soms slagaders of een combinatie daarvan); er wordt dan gesproken over een hemangioom. Wanneer het om misvorming van lymfevaten gaat, wordt gesproken over een lymfangioom. Hemangiomen en lymfangiomen uiten zich vaak als een zwelling van het slijmvlies. Hemangiomen zijn meestal blauwig van kleur, terwijl lymfangiomen meestal geen afwijkende kleur hebben, maar wel een wat hobbelig aspect van het slijmvlies kunnen veroorzaken.

Soms gaan vaatmisvormingen gepaard met klachten, vooral wanneer er op wordt gebeten. Vaatmisvormingen nemen tijdens de groei van het invidu langzaam in omvang toe om daarna min of meer constant in grootte te blijven. In de meeste gevallen wordt bij het stellen van de diagnose gebruikgemaakt van echoscopisch onderzoek en vaak ook MRI-onderzoek. Bij hemangiomen is het belangrijk om te weten of het om een misvorming van aders of van slagaders gaat, aangezien de behandeling daarvan verschillend is.

Wanneer er weinig of geen klachten zijn en de afwijking van buitenaf niet zichtbaar is, is er geen directe noodzaak om tot behandeling over te gaan. Wanneer er wel een reden is voor behandeling, wordt bij aanwezigheid van slagaders meestal geprobeerd deze slagaders met kleine propjes af te sluiten. Wanneer de vaatmisvorming berust op aders of lymfevaten lukt het soms om de afwijking te laten schrompelen door het inspuiten van een littekenweefselveroorzakende injectievloeistof.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een vaatmisvorming kunt U zelf niets doen om de afwijking te laten verdwijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations