Advertisement

Samenvatting

Een bloedblaar, zoals deze op de huid weleens voorkomt, is in de mond nogal zeldzaam. De oorzaak is onbekend. Er is eigenlijk nooit sprake van een onderliggende ziekte en laboratoriumonderzoek heeft in deze situatie geen zin. Bloedblaren doen zich meestal pas op oudere leeftijd voor.

Keywords

Eten 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Een bloedblaar, zoals deze op de huid weleens voorkomt, is in de mond nogal zeldzaam. De oorzaak is onbekend. Er is eigenlijk nooit sprake van een onderliggende ziekte en laboratoriumonderzoek heeft in deze situatie geen zin. Bloedblaren doen zich meestal pas op oudere leeftijd voor. Ze komen vooral voor op het gehemelte, de wang en soms ook op de tongranden. Soms geeft de patiënt aan dat de blaar plotseling is ontstaan na het eten van iets hards, bijvoorbeeeld stokbrood. Het plotselinge ontstaan van een bloedblaar geeft meestal een pijnlijk gevoel en, bij voorkomen op het gehemelte, ook een benauwd gevoel alsof het slikken wordt bemoeilijkt.

Een bloedblaar gaat meestal binnen een paar uur stuk en de patiënt voelt dan ineens een klodder bloed in de mond. Daarna blijft enkele dagen een pijnlijke, ruwe plek in de mond over, die overigens weer fraai geneest. Slechts bij enkele mensen komen bloedblaren steeds weer terug. Helaas zijn er geen mogelijkheden om dat daadwerkelijk te voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?

De kans dat een bloedblaar nog eens terugkomt is erg klein. Er zijn echter geen mogelijkheden om het ontstaan van nieuwe bloedblaren daadwerkelijk te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations