Advertisement

PV 26. Pyogeen granuloom

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Een pyogeen granuloom is een onbegrepen, ontstekingsachtige zwelling van het mondslijmvlies. Vermoedelijk is het een sterke weefselreactie op kleine beschadiging van het mondslijmvlies. De afwijking is geheel onschuldig.

Een pyogeen granuloom is een onbegrepen, ontstekingsachtige zwelling van het mondslijmvlies. Vermoedelijk is het een sterke weefselreactie op kleine beschadiging van het mondslijmvlies. De afwijking is geheel onschuldig.

De term “pyogeen granuloom” is een verouderde maar nog steeds gebruikte term en stamt uit de tijd, waarin werd gedacht dat pusvormende (pyogene) bacteriën de oorzaak waren van een hardnekkige, chronische ontstekingsreactie (granuloom).

Een pyogeen granuloom kan op iedere plaats in de mond voorkomen en ontstaat meestal in enkele weken tijd als een gesteelde, soms pijnlijke zwelling. Deze kan, indien onbehandeld, centimeters groot worden.

Om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen, is weefselonderzoek vereist. Vaak kan bij de verwijdering van weefsel dat nodig is voor het onderzoek door de patholoog de gehele zwelling in eenmaal worden verwijderd en is geen tweede ingreep nodig. In zeldzame gevallen treedt op dezelfde plaats opnieuw een pyogeen granuloom op (recidief).

Wat kunt u zelf doen?

U kunt bij vermoeden op het bestaan van een pyogeen granuloom zelf niets doen. Het is belangrijk om met zekerheid door middel van weefselonderzoek te laten vaststellen, dat er geen kwaadaardigheid in het spel is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations