Advertisement

Witte vlekjes op de kaakfoto

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Op röntgenfoto’s van onder- en bovenkaak worden soms witte vlekjes aangetroffen rond het gebied van de tanden en kiezen en soms ook buiten het kaakbot. Meestal zal de tandarts kunnen uitleggen wat de oorzaak van de vlekjes is en in de meeste gevallen is geen verder onderzoek of controle vereist. Soms zal de tandarts echter een beroep op een kaakchirurg doen om na te gaan wat de oorzaak van de vlekjes is. Zo kunnen kalkafzettingen in de speekselklieren (speekselstenen) voorkomen en ook weleens in lymfklieren in de hals en, nog een mogelijkheid, in de slagaders in de hals. Deze kalkafzettingen veroorzaken meestal geen klachten. Toch is het verstandig uit te zoeken wat de oorzaak is. De kaakchirurg is op dit terrein meer ervaren dan de tandarts en kan desgewenst CT-opnames (laten) maken.

Keywords

Controle Terrein 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Op röntgenfoto’s van onder- en bovenkaak worden soms witte vlekjes aangetroffen rond het gebied van de tanden en kiezen en soms ook buiten het kaakbot. Meestal zal de tandarts kunnen uitleggen wat de oorzaak van de vlekjes is en in de meeste gevallen is geen verder onderzoek of controle vereist. Soms zal de tandarts echter een beroep op een kaakchirurg doen om na te gaan wat de oorzaak van de vlekjes is. Zo kunnen kalkafzettingen in de speekselklieren (speekselstenen) voorkomen en ook weleens in lymfklieren in de hals en, nog een mogelijkheid, in de slagaders in de hals. Deze kalkafzettingen veroorzaken meestal geen klachten. Toch is het verstandig uit te zoeken wat de oorzaak is. De kaakchirurg is op dit terrein meer ervaren dan de tandarts en kan desgewenst CT-opnames (laten) maken.

Een speekselsteen kan het beste worden verwijderd. Kalkafzetting in een lymfklier is geen reden om deze lymfklier te verwijderen. Dit geldt in het algemeen ook voor kalkafzettingen in slagaders, hoewel de meningen daarover enigszins verdeeld zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Zelf kunt u in deze situatie niets doen om verkalkingen te laten verdwijnen. Er is overigens geen samenhang met kalkafzettingen in andere organen, zoals de nieren (nierstenen) en de galblaas (galstenen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations