Advertisement

Pigmentvlekken

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Op de lippen, de tong, het tandvlees en het overige mondslijmvlies kunnen door verschillende oorzaken bruine en soms bruin-zwarte, vrijwel altijd onschuldige verkleuringen optreden. Deze worden meestal veroorzaakt door hetzelfde pigment (melanine), dat de huid bruin verkleurt bij blootstelling aan zonlicht. Soms berust de verkleuring op metaalstof van een in het verleden aangebrachte amalgaamvulling in een kies; dit is een onschuldige pigmentatie, die geen behandeling behoeft.

Keywords

Veroorzaakt Door Door Verschillende 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Op de lippen, de tong, het tandvlees en het overige mondslijmvlies kunnen door verschillende oorzaken bruine en soms bruin-zwarte, vrijwel altijd onschuldige verkleuringen optreden. Deze worden meestal veroorzaakt door hetzelfde pigment (melanine), dat de huid bruin verkleurt bij blootstelling aan zonlicht. Soms berust de verkleuring op metaalstof van een in het verleden aangebrachte amalgaamvulling in een kies; dit is een onschuldige pigmentatie, die geen behandeling behoeft.

Melaninepigmentatie in de mond is een normaal verschijnsel bij mensen met een donkere huidskleur. Soms vragen mensen weleens om de pigmentatie, met name bij voorkomen op de lippen, om esthetische redenen weg te halen. Het resultaat van operatieve verwijdering of laserbehandeling is echter niet betrouwbaar te voorspellen. De meeste dokters zullen een dergelijke behandeling dan ook ontraden.

Daarnaast kan melaninepigmentatie het gevolg zijn van stevig roken. Wanneer het roken gestopt wordt, zal de pigmentatie na enkele maanden geleidelijk verdwijnen. Ook bij het ouder worden kunnen er in de mond melaninepigmentaties optreden, vergelijkbaar met de donkere vlekken die bij oudere mensen op de huid kunnen ontstaan. Het zijn vrijwel altijd onschuldige vlekken. Alleen bij twijfel is er behoefte aan het uitnemen van een weefselstukje voor microscopisch onderzoek. Er zijn ook medicijnen die kunnen leiden tot melaninepigmentatie. Een dergelijke, voor het overige niet schadelijke, bijwerking wordt altijd in de bijsluiter van de betreffende medicijnen vermeld.

Wat kunt u zelf doen?

Raadpleeg uw arts of tandarts wanneer u de indruk hebt, dat de pigmentvlekken veranderen of irritatie veroorzaken. Probeer niet zelf pigmentvlekken met chemische middelen lichter te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations