Advertisement

Amalgaampigmentatie

  • Isaäc van der Waal

Samenvatting

Bij het trekken van een kies waarin een amalgaamvulling zit, kunnen, onvermijdelijk, weleens kleine metaalfragmentjes in het mondslijmvlies terecht komen, hetzij in het tandvlees hetzij in het omgevende slijmvlies, bij voorbeeld van de wang.

Bij het trekken van een kies waarin een amalgaamvulling zit, kunnen, onvermijdelijk, weleens kleine metaalfragmentjes in het mondslijmvlies terecht komen, hetzij in het tandvlees hetzij in het omgevende slijmvlies, bij voorbeeld van de wang. Ook bij het door de tandarts beslijpen van een tand of kies kan metaalstof van de tandartsboor in het tandvlees terechtkomen en op die manier een blijvende blauwe verkleuring veroorzaken. Op zichzelf is dit onschuldig en er is in de praktijk zelden behoefte aan verwijdering van de verkleuring. Dat wordt eigenlijk alleen maar gedaan, wanneer het voor de tandarts, kaakchirurg, huidarts of KNO-arts niet helemaal zeker is of het om amalgaampigment gaat. In zeldzame gevallen kan een plaatselijke blauwe, bruine of bruinzwarte verkleuring namelijk berusten op een moedervlek of op een kwaadaardig pigmentgezwel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations