Advertisement

Mondwratjes

  • Isaäc van der Waal
Chapter

Samenvatting

Zoals er wratjes op de huid kunnen voorkomen, bijvoorbeeld op de vingers bij kinderen, zo kunnen wratjes ook in de mond voorkomen. De vakterm voor deze mondwratjes is papilloom.

Zoals er wratjes op de huid kunnen voorkomen, bijvoorbeeld op de vingers bij kinderen, zo kunnen wratjes ook in de mond voorkomen. De vakterm voor deze mondwratjes is papilloom.

Papillomen worden veroorzaakt door een virus. Het gaat daarbij om een virus, dat iedereen bij zich draagt. Waarom dat bij sommige mensen leidt tot het ontstaan van wratjes en bij anderen niet, is onbekend.

Bij mondwratjes kan het gaan om één enkel wratje, maar ook om meerdere tegelijk. Ze veroorzaken geen pijn, maar kunnen wel tot een geïrriteerd gevoel leiden. Mondwratjes zijn niet besmettelijk voor anderen.

In veel gevallen verdwijnen mondwratjes weer binnen enkele maanden uit zichzelf. Wanneer dat niet het geval is en de patiënt er hinder van ondervindt, kunnen mondwratjes meestal op eenvoudige wijze onder plaatselijke verdoving worden verwijderd. Ze komen meestal niet meer terug.

Wat kunt u zelf doen?

Mondwratjes zijn op zichzelf onschuldig en u kunt er zelf weinig aan doen om ze te laten verdwijnen. Ze vormen eigenlijk ook geen gevaar voor anderen, omdat iedereen de bij mondwratjes betrokken virussen al eens heeft opgelopen en er min of meer ongevoelig voor is geworden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations