Advertisement

Samenvatting

Sommige mensen worden regelmatig geplaagd door pijnlijke zweertjes in de mond. Deze zweertjes, aften, kunnen op iedere leeftijd voorkomen. De oorzaak is onduidelijk. Een misverstand is, dat aften ontstaan door vitaminetekort of voedselallergie.

Sommige mensen worden regelmatig geplaagd door pijnlijke zweertjes in de mond. Deze zweertjes, aften, kunnen op iedere leeftijd voorkomen. De oorzaak is onduidelijk. Een misverstand is, dat aften ontstaan door vitaminetekort of voedselallergie. Stress wordt ook vaak genoemd als mogelijke oorzaak, maar bewezen is dat allerminst. Bacteriën en virussen spelen bij het ontstaan van aften geen rol. Aften zijn niet besmettelijk, ook al valt op dat soms meerdere gezinsleden er last van hebben.

Hoe groter een afte is, des te langer de genezing duurt. Na twee weken zijn de meeste aften verdwenen. Is dat niet het geval, raadpleeg dan uw huisarts of tandarts.

Er is helaas geen effectief geneesmiddel tegen aften, ook al wordt van sommige tandpasta’s en mondspoelmiddelen door de fabrikant beweerd, dat ze helpen. In uitzonderlijke situaties worden weleens hormoonbevattende geneesmiddelen voorgeschreven, maar deze geven geen blijvend resultaat.

Bovendien hebben deze middelen, in het bijzonder wanneer ze in tabletvorm worden ingenomen, ongewenste bijwerkingen.

Er zijn ook geen middelen om aften te voorkomen. De meeste mensen groeien er bij het ouder worden overheen.

Wat kunt u zelf doen?

De mogelijkheden om zelf iets aan aften te doen, zijn beperkt. In ieder geval is het belangrijk om mond en gebit optimaal schoon te houden. Verder weten sommige mensen uit ervaring, dat ze bepaalde voedingsmiddelen maar beter kunnen vermijden. Dat is echter voor iedereen verschillend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2014

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.HoutenThe Netherlands

Personalised recommendations