Advertisement

Individueel protocol

  • Marije Kuin
Chapter
  • 1.3k Downloads
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting individueel protocol

In dit hoofdstuk wordt het individuele protocol van de COMET voor kinderen en jongeren beschreven voor 8 tot en met 18-jarigen. Er wordt toegelicht welke houding van de therapeut gewenst is voor een optimaal behandeleffect. De bijeenkomsten worden per onderdeel beschreven, evenals het indicatiegesprek, de ouderbijeenkomsten en een eindgesprek. Per bijeenkomst wordt toegelicht welke onderdelen in het individuele werkboek aan bod komen en hoe daar als therapeut goede leiding aan te geven. Er wordt overzichtelijk en gestructureerd per onderdeel extra informatie gegeven, er worden voorbeeldteksten gegeven om onderdelen uit te leggen, en er worden veelvoorkomende valkuilen met hun oplossing genoemd. Ten slotte worden er suggesties gedaan voor extra oefeningen en zijn er bijlagen te vinden om te kopiëren en mee te geven aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Marije Kuin
    • 1
  1. 1.HaarlemThe Netherlands

Personalised recommendations