Advertisement

Theoretische achtergrond

 • Marije Kuin
 • Paulien Peters
Chapter
 • 1.4k Downloads
Part of the Kind en Adolescent praktijkreeks book series (KAP)

Samenvatting theoretische achtergrond

In de klinische praktijk worden veelvuldig kinderen met een negatief zelfbeeld gesignaleerd; het is vaak gerelateerd aan het hebben of ontwikkelen van een depressie en wordt gesignaleerd in vele andere psychische stoornissen. Bij gebrek aan effectieve behandelingen gericht op het negatieve zelfbeeld, is in navolging van de Competitive Memory Training voor volwassenen van Korrelboom, de COMET voor kinderen en jongeren ontwikkeld. In dit eerste hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van deze behandeling beschreven. Allereerst wordt de ontwikkeling van het zelfbeeld en van het negatieve zelfbeeld in het algemeen besproken. Daarna wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de COMET en positieve-aandachtstraining. Ook wordt de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar de versie voor kinderen en jeugdigen weergegeven. Ten slotte wordt ingegaan op de doelgroep van het protocol en de (contra-)indicaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Marije Kuin
  • 1
 • Paulien Peters
  • 2
 1. 1.HaarlemThe Netherlands
 2. 2.ApeldoornThe Netherlands

Personalised recommendations