Advertisement

Modellering van gedragstypologieën

Chapter
  • 298 Downloads

Abstract

In de vorige hoofdstukken is gerapporteerd over de case studies. Op basis van beschrijvingen van het verloop van de vergaderingen en de diverse interviews zijn verschillende kenmerken geformuleerd die meer inzicht bieden in het functioneren van Raden van Toezicht. In dit hoofdstuk gaan we proberen om een stap verder te gaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations