Advertisement

Cases vergeleken: uniforme typeringen

Chapter
  • 296 Downloads

Abstract

In de vorige drie hoofdstukken zij de cases Alpha, Bèta en Gamma beschreven. In dit hoofdstuk gaan we de resultaten van de case studies met elkaar vergelijken. We doen dit op basis van de kenmerken die we in het Classificatieschema Governance Gezondheidszorg (Hoofdstuk 4) hebben benoemd en beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations