Advertisement

Casus Gamma: zoeken naar evenwicht

Chapter
  • 293 Downloads

Abstract

In dit hoofdstuk wordt de derde en laatste casus beschreven: de Raad van Toezicht van de organisatie Gamma. In vergelijking met de andere twee organisaties, zijn de toezichthouders van Gamma relatief vaak en veel op zoek naar de juiste mate en manier van interveniëren: afstand en nabijheid. Wat zijn wanneer welke bevoegdheden van de Raad van Toezicht? Ook in deze Raad lijken de verhoudingen tijdens de vergaderingen prima, op een enkele scherpe procesopmerking na.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations