Advertisement

Casus Bèta: waar geld telt

Chapter
  • 294 Downloads

Abstract

In dit hoofdstuk wordt de tweede case study beschreven: de Raad van Toezicht van Bèta. Dit hoofdstuk heeft als ondertitel meegekregen: waar geld telt. De belangrijkste reden voor deze keuze is dat deze Raad van Toezicht, zowel in absolute als in relatieve zin, heel veel tijd besteed aan het onderwerp financiën.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations