Advertisement

Casus Alpha: de tandem aan het werk

Chapter
  • 294 Downloads

Abstract

De opzet van de komende drie hoofdstukken is identiek. Ze bevatten een beschrijving van het functioneren van een Raad van Toezicht in de periode september tot en met oktober het jaar daaropvolgend.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations