Advertisement

Krachtenveld van het zorgtoezicht

Chapter
  • 329 Downloads

Abstract

In dit hoofdstuk gaan we verder met het vormgeven van het conceptueel kader. We doen dit met name op basis van deskresearch en literatuurstudie, aangevuld met informatie uit oriënterende interviews die in de eerste onderzoeksjaren zijn gehouden. In dit hoofdstuk zoeken we naar verschillende kernmerken van het zorgtoezicht, die we zullen beschrijven en ordenen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations