Advertisement

Governance en de organisatie van zorg

Chapter
  • 321 Downloads

Abstract

Alvorens we daadwerkelijk gaan inzoomen op het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg, zullen we in dit hoofdstuk een beeld schetsen van de ontwikkeling van de omgeving waarbinnen het toezicht op en binnen zorgorganisaties handen en voeten heeft gekregen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations