Advertisement

Onderzoeksontwerp

Chapter
  • 311 Downloads

Abstract

In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij de opzet van het onderhavige onderzoek. Hoewel het onderzoeksontwerp hieronder stapsgewijs wordt beschreven, is het nemen van ontwerpbeslissingen in de werkelijkheid een iteratief proces geweest dat in wezen tot en met het laatste onderzoeksjaar heeft geduurd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations