Advertisement

Context en probleemstelling

Chapter
  • 307 Downloads

Abstract

Veel organisaties in de gezondheidszorg zijn voortgekomen uit particulier initiatief. Het bestuur van deze organisaties bestond doorgaans uit een aantal vrijwilligers. De dagelijkse leiding lag meestal in handen van een directie, die verantwoording aflegde aan het bestuur.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations