Advertisement

Conclusies en aanbevelingen

Chapter
  • 328 Downloads

Abstract

Dit onderzoek is gedaan om meer inzicht te krijgen in het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations