Advertisement

Beschouwende analyse

Chapter
  • 297 Downloads

Abstract

In Hoofdstuk 4 is het krachtenveld van het zorgtoezicht in kaart gebracht met behulp van diverse kenmerken, geordend in drie perspectieven: micro, meso en macro. Op basis hiervan zijn in de hoofdstukken daarna diverse waarnemingen in de case studies beschreven en geanalyseerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Marc van Ooijen, Gennep 2013

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations