Skip to main content

Eetstoornissen: anorexia nervosa en bulimia nervosa

(april 2008)

 • Chapter
 • 16k Accesses

Abstract

Anorexia en boulimia nervosa zijn de belangrijkste psychiatrische eetstoornissen. Daarnaast wordt tegenwoordig de eetbuistoornis (binge eating disorder) onderscheiden. Diverse factoren spelen een rol bij het ontstaan. Een eetstoornis begint vaak in de puberteit en het betreft meestal vrouwen. Bij anorexia nervosa staat de angst om in gewicht aan te komen centraal. Door extreem lijnen, soms in combinatie met andere gewichtsverminderende maatregelen (bijv. overmatig bewegen, braken, laxeermiddelenmisbruik) ontstaat ondergewicht en vervolgens amenorroe. Levensgevaarlijke lichamelijke complicaties kunnen optreden. Behandeling (motivering, voedingstherapie, cognitieve gedragstherapie) wordt bemoeilijkt doordat de patiënten (de ernst van) de ziekte ontkennen. Bij boulimia nervosa worden eetbuien gevolgd door compensatiegedrag (meestal braken, ook regelmatig laxeermiddelenmisbruik). Doordat de patiënten zich schamen bestaat de stoornis vaak lang in het geheim. Naast cognitieve gedragstherapie kan antidepressieve medicatie van waarde zijn. De diëtist speelt in de behandeling een belangrijke rol. Het opbouwen van een goede werkrelatie met de patiënt is cruciaal.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0508-7_56
 • Chapter length: 23 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0508-7
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout

Literatuur

 • American Dietetic Association. ADA reports. Position of the American Dietetic Association. Nutrition intervention in the treatment of Anorexia, Boulimia Nervosa and Binge-eating Disorder. Journal of the American Dietetic Association 1994; 94: 902–907.

  Google Scholar 

 • American Psychiatric Association. Practice guidelines for eating disorders. Washington: American Psychiatric Association, 1993.

  Google Scholar 

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington: APA, 1994.

  Google Scholar 

 • Bloks JA, Furth EF van, Hoek HW. Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.

  Google Scholar 

 • Buuren S van. Afkapwaarden van de body-mass index (BMI) voor ondergewicht van Nederlandse kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148 (40): 1967–1972.

  Google Scholar 

 • Dingemans AE, Panders I, Garcia-van den Berg E, e.a. Werkboek Eetbuistoornis Cognitieve Gedragstherapie. Leidschendam: Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland, 2005.

  Google Scholar 

 • Hoek H, Treasure J, Katzman M, editors. Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley, 1998.

  Google Scholar 

 • Hoenderdos K, Wezel B van. Eetstoornissen, een handleiding voor diëtisten. Delft: Psychiatrisch Centrum Joris, 1997.

  Google Scholar 

 • Jansen A, Meyboom A. Behandelingsstrategieën bij boulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.

  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad. Werkprogramma (2006). Den Haag: Gezondheidsraad/RGO, 2005.

  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006.

  Google Scholar 

 • Meerum Terwogt-Reijnders C, Koster-Kaptein L. Werkboek Anorexia- en Boulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.

  Google Scholar 

 • Trimbos-instituut. Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen 2006. Utrecht: Trimbos-instituut, 2006.

  Google Scholar 

 • Prochaska J, Diclemente O, Norcross JC. In search of how people change. American Psychologist, 1992: 47: 1102.

  Google Scholar 

 • Schoemaker C, Ruiter C de. Nationale Monitor Geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Bureau NMG, 2003.

  Google Scholar 

 • Vandereycken W, Noordenbos G. Handboek eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom, 2002.

  Google Scholar 

Overige bronnen

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2013 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

About this chapter

Cite this chapter

Bruna, M., Balke, P., Reuver, M. (2013). Eetstoornissen: anorexia nervosa en bulimia nervosa. In: Informatorium Voeding en Diëtetiek - Dieetleer. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0508-7_56

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0508-7_56

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0507-0

 • Online ISBN: 978-90-368-0508-7

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection