Advertisement

Stemmingsproblemen en depressie

Chapter

Depressie: risicofactoren en beschermende factoren

Depressie bij kinderen en jongeren is een ernstige mentale stoornis die vaak gepaard gaat met een hoge kans op recidive. De hoge prevalentiecijfers en de negatieve psychosociale gevolgen benadrukken het belang van wetenschappelijk onderzoek naar vroege depressiesignalen en onderliggende mechanismen van de ontwikkeling en het verloop van depressie bij kinderen en jongeren. Bovendien bevorderen resultaten van dergelijk onderzoek de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden voor depressie en de ontwikkeling van evidence-based preventieprogramma’s voor kwetsbare kinderen en jongeren. In dit hoofdstuk worden eerst en vooral het klinisch beeld, de diagnostische criteria volgens DSM-5 en de ontwikkeling en prognose van een majeure depressieve stoornis bij kinderen en jongeren besproken. Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan risico- en beschermende factoren en potentiële onderliggende mechanismen geassocieerd met de ontwikkeling van een depressieve stoornis. Er wordt hierbij een eerste aanzet gegeven om depressie te verklaren vanuit een transactioneel model waarin een state of the art wordt gebracht omtrent alle wetenschappelijk ondersteunde belangrijke factoren in de ontwikkeling van depressie die vaak dynamisch op elkaar inwerken. Tot slot wordt ook een update gegeven van de implicaties voor de diagnostiek en behandeling van depressie bij kinderen en jongeren en worden er belangrijke richtlijnen voor toekomstig onderzoek belicht.

Literatuur

 1. Abela, J. & Hankin, B. (2008). Cognitive vulnerability to depression in children and adolescents. In: J. Abela & B. Hankin. Handbook of Depression in Children and Adolescents, chapter 3, 35-78. Guilford Press.Google Scholar
 2. Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P., & Teasdale, J.D. (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49–74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Aldao, A., Nolen-Hoeksma, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.Google Scholar
 5. American Psychological Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition. Washington, D.C.: Author.Google Scholar
 6. Beck, A.T. (1967). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Guilford.Google Scholar
 7. Betts, J., Gullone, E., & Allen, J. S. (2009). An examination of emotion regulation, temperament, and parenting style as potential predictors of adolescent depression risk status: A correlational study. British Journal of Developmental Psychology, 27, 473–485.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Birmaher, B. & AACAP (2007). Practice Parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(11), 1503–1526.CrossRefGoogle Scholar
 9. Birmaher, B., Arbelaez, C., & Brent, D. (2002). Course and outcome of child and adolescent major depressive disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 11(3), 619–637.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Bijttebier, P., & Roeyers, H. (2009). Temperament and vulnerability to psychopathology: Introduction to the special section. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(3), 305–308.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Braet, C., Cracco, E., & Theuwis, L., G. (2013). Feel-KJ Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren. Amsterdam: Hogrefe.Google Scholar
 12. Braet, C., Bosmans, G., Timbremont, T., & Wante, J. (2014). Pak Aan: cognitieve gedragstherapie voor depressie In: C. Braet & S. Bogels (red.). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten I. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 13. Braet, C. Van Vlierberghe, L. Bosmans, G, Vandevivere, E. & Theuwis, L. (2013). Depression in early, middle and late adolescence: Differential evidence for the cognitive diathesis-stress model. Clinical Psychology & Psychotherapy, 20, 369–383.Google Scholar
 14. Braet, C. & Stark, K. (2011). Pak aan: cognitieve gedragstherapie bij kinderen met depressie: therapeutenboek om je sombere buien te overwinnen. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 15. Bracke, D., & Braet, C. (2000). De vragenlijst Positieve en Negatieve Gedachten bij kinderen (PNG-k) (The NASSQ-Dutch version). Gedragstherapie, 33, 43–62.Google Scholar
 16. Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2012). Attachment and depressive symptoms in middle childhood and early adolescence: Testing the validity of the emotion regulation model of attachment. Personal Relationships, 19, 445–464.CrossRefGoogle Scholar
 17. Cicchetti, D., & Toth, S.L. (1998). The development of depression in children and adolescents. American Psychologist, 53, 221–241.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Clark, D.A., Beck, A.T., & Alford, B.A. (1999). Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression. Chichester: John Wiley & Sons, Inc.Google Scholar
 19. Cole, D.A., Jacquez, F.M., & Maschman, T.L. (2001). Social origins of depressive cognitions: a longitudinal study of self-perceived competence in children. Cognitive Therapy and Research, 25, 377–395.CrossRefGoogle Scholar
 20. Cole, D.A., Martin, M., Powers, B. (1997). A competency-based model of child depression: a longitudinal study of peer, parent, teacher and self-evaluations. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 505–514.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Cole, D.A., & Turner, J.E. (1993). Models of cognitive mediation and moderation in child depression. Journal of Abnormal Psychology, 102, 271–281.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Copeland, W., Shanahan, L., Costello, E.J., & Angold, A. (2011). Cumulative prevalence of psychiatric disorders by young adulthood: a prospective cohort analysis from the Great Smoky Mountains Study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 50, 252–261.PubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 23. Costello, E.J., Mustello, S., Erkanli, A., Keeler, M.S., & Angold, A. (2003). Prevalence and Development of Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence. Archives of General Psychiatry, 60(8), 837–844.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. Eley, T.C., Deater-Deckard, K., Fombonne, E., Fulker, D.W., & Plomin, R. (1998). An adoption study of depressive symptoms in middle childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 337–345.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. Hammen, C., Henry, R., & Daley, S.E. (2000). Depression and sensitization to stressors among young women as a function of childhood adversity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 782–787.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. Hankin, B.L., Jenness, J., Abela, J.R.Z., & Smolen, A. (2011). “Interaction of 5-HTTLPR and idiographic stressors predicts prospective depressive symptoms specifically among youth in a multi-wave study. Journal of Child and Adolescent Clinical Psychology, 40, 572–585.CrossRefGoogle Scholar
 27. Harrington, R., Rutter, M., & Fombonne, E. (1996). Developmental pathways in depression: multiple meanings, antecedents, and endpoints. Development and Psychopathology, 8, 601–616.CrossRefGoogle Scholar
 28. Hellinckx, W., Munter, A. de, & Grietens, H. (1991). Gedrags- en emotionele problemen bij kinderen, deel 1. Leuven-Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 29. Hughes, C., & Ensor, R. (2011). Individual differences in growth in executive function across the transition to school predict externalizing and internalizing behaviors and self-perceived academic success at 6 years of age. Journal of Experimental Child Psychology, 108(3), 663–676.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. Joiner, T.E, & Lonigan, C.J. (2000). Tripartite model of depression and anxiety in youth psychiatric inpatients: relations with diagnostic status and future symptoms. Journal of Clinical Child Psychology, 9, 372–382.CrossRefGoogle Scholar
 31. Ladouceur, C. D., Dahl, R. E., Williamson, D. E., Birmaher, B., Ryan, N. D., & Casey, B. J. (2005). Altered emotional processing in pediatric anxiety, depression, and comorbid anxiety-depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(2), 165–177.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Lewis, M., & Miller, S.M. (1990). Handbook of developmental psychopathology. New York: Plenum Press.CrossRefGoogle Scholar
 33. Lewinsohn, P.M. (1974). A behavioral approach to depression. In R.J. Friedman & M.M. Katz (eds.), Psychology of depression: contemporary theory and research (pp. 157–185). Washington, DC: Winston.Google Scholar
 34. Muris, P., & Ollendick, T. H. (2005). The role of temperament in the etiology of child psychopathology. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(4), 271–289.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. Pennington, B.F. (2002). The development of psychopathology. Nature en nurture. New York: Guilford Press.Google Scholar
 36. Poznanski, E.O., & Mokros, H.B. (1994). Phenomenology and epidemiology of mood disorders in children and adolescents. In W.M. Reynolds & H.F. Johnston (eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 19–39). New York: Plenum Press.CrossRefGoogle Scholar
 37. Propper, C., & Moore, G.A. (2006). The influence of parenting on infant emotionality: a multi-level psychobiological perspective. Developmental Review, 26, 427–460.CrossRefGoogle Scholar
 38. Quilty, L.C., Godfrey, K.M., Kennedy, S.H., & Bagby, R.M. (2010). Harm Avoidance as a Mediator of Treatment Response to Antidepressant Treatment of Patients with Major Depression. Psychotherapy and psychosomatics, 79(2), 116–122.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 39. Reef, J., Van Meurs, I., Verhulst, F., Van der Ende, J. (2010). Children’s Problems Predict Adults’ DSM-IV Disorders Across 24 Years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(11), 1117–1124.Google Scholar
 40. Rice, F., Harold, G., & Thapar, A. (2002). Assessing the effects of age, sex and shared environment on the genetic aetiology of depression in childhood and adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 1039–1051.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 41. Reinecke, M. A., Curry, J. F., & March, J. S. (2009). Findings From the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS): What Have We Learned? What Do We Need to Know? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(6), 761–767.CrossRefGoogle Scholar
 42. Rohde, P., Lewinsohn, P.M., & Seeley, J.R. (1990). Are people changed by the experience of having an episode of depression? A further test of the scar hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 99, 264–271.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 43. Rushton, J.L., Forcier, M., & Schectman, R.M. (2002). Epidemiology of depressive symptoms in the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 199–205.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. Rutter, M., Moffitt, T.E., & Caspi, A. (2006). Gene-environment interplay and psychopathology: multiple varieties but real effects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 226–261.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 45. Seligman, M.E.P. (1975). Helplessness: on depression, development and death. San Francisco: Freeman.Google Scholar
 46. Siegle, G. J., Ghinassi, F., & Thase, M. E. (2007). Neurobehavioral therapies in the 21st century: Summary of an emerging field and an extended example of cognitive control training for depression. Cognitive Therapy and Research, 31(2), 235–262.CrossRefGoogle Scholar
 47. Smidts, D. P., & Huizinga, M. (2009). BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst: Handleiding. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.Google Scholar
 48. Snyder, H. R. (2013). Major depressive disorder is associated with broad impairments on neuropsychological measures of executive function: a meta-analysis and review. Psychological Bulletin, 139(1), 81–132.PubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 49. Stark, K., Hargrave, J., Hersh, B., Greenberg, M., Herren, J. & Fisher, M. (2008). Treatment of childhood depression: The ACTION program. In J. Abela & B. Hankin (eds.), Child and adolescent depression: Causes, treatment, and prevention (pp. 224–229). New York, NY: Guilford Press.Google Scholar
 50. Stark, K.D., & Smith, A. (1995). Cognitive and behavioral treatment of childhood depression. In H.P.J.G. van Bilsen, P. Kendall & J.H. Slavenburg (eds.), Behavioral approaches for children and adolescents (pp. 113–143). New York: Plenum Press.CrossRefGoogle Scholar
 51. Stikkelbroek, Y., Bodden, D.H., Dekovic, M., & van Baar, A.L. (2013). Effectiveness and cost effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) in clinically depressed adolescents: individual CBT versus treatment as usual (TAU). BMC Psychiatry, 13, 314.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 52. Timbremont, B., Braet, C., & Roelofs, J. (2008). Children’s Depression Inventory. Handleiding (herziene uitgave). Amsterdam: Pearson (64 blz.).Google Scholar
 53. Timbremont, B., & Braet, C. (2004). Cognitive vulnerability in remitted depressed children. Behavior Research and Therapy, 42, 423–437.CrossRefGoogle Scholar
 54. Watson, D., Clark, L.A., Weber, K., Assenheimer, J.S., Strauss, M.E., & McCormick, R.A. (1995). Testing a tripartite model: exploring the symptom structure of anxiety and depression in student, adult and patient samples. Journal of Abnormal Psychology, 104, 3–14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 55. Weissman, M. M., Wickramaratne, P., Nomura, Y., Warner, V., Pilowsky, D., & Verdeli, H. (2006). Offspring of depressed parents: 20 years later. American Journal of Psychiatry, 163(6).Google Scholar
 56. Weisz, J.R., McCarty, C.A., & Valeri, S.M. (2006). Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 132, 132–149.PubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 57. Wit, C.A.M. de (2000). Depressie bij kinderen en adolescenten. Theorie en onderzoek, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 58. Wolff, J.C., & Ollendick, T.H. (2006). The comorbidity of conduct problems and depression in childhood and adolescence. Clinical Child and Family Psychology Review, 9, 201–220.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 59. Yap, M. B. H., Allen, N. B., & Sheeber, L. (2007). Using an emotion regulation framework to understand the role of temperament and family processes in risk for adolescent depressive disorders. Clinical Child and Family Psychology Review, 10(2), 180–196.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 60. Zavos, H.M.S., Rijsdijk, F., & Eley, T. (2012). A longitudinal, genetically informative, study of associations between anxiety sensitivity, anxiety and depression. Behavior Genetics, 42(4), 592–602.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 61. Ziegert, D. I., & Kistner, J. A. (2002). Response styles theory: Downward extension to children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31(3), 325–334.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Abela, J. R. Z. & Hankin, B. L. (2008). Handbook of Depression in Children and Adolescents. New York: Guilford Press.Google Scholar
 2. Birmaher & AACAP (2007). Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with depressive disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(11), 1503–1526.CrossRefGoogle Scholar
 3. Weisz, J.R., McCarty, C.A., & Valeri, S.M. (2006). Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 132, 132–149.PubMedCrossRefPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Universiteit GentGentBelgium

Personalised recommendations