Advertisement

Depressie

  • S.G. van GunstEmail author
  • V.G. Pigmans
Chapter

Inleiding

De NHG-Standaard Depressie bevat richtlijnen voor de diagnose en behandeling van depressie en depressieve klachten . In 2007 hadden ongeveer 15 van de 1000 mannen en 31 van de 1000 vrouwen in Nederland een depressie. Per jaar wordt de diagnose depressie gesteld bij ongeveer 5 van de 1000 mannen en 8 van de 1000 vrouwen. Ongeveer 2% van de vrouwen krijgt een depressie na de bevalling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations