Skip to main content

Hulpboek voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking

 • 1774 Accesses

Inleiding

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking die seksueel misbruik meemaken, zullen vaak cognitief niet kunnen begrijpen wat hen overkomen is. Wanneer bij deze cliënten seksueel misbruik plaatsvindt door een belangrijke ander van wie het slachtoffer afhankelijk is, wordt de cliënt geschaad in zijn vertrouwen. De cliënt ervaart dat degene aan wie hij zich toevertrouwt, ook degene is die hem pijn kan doen. De behoefte aan bescherming, die de cliënt zowel op lichamelijk als emotioneel gebied heeft, wordt tegelijkertijd ook bedreigend en risicovol; een probleem waar niet uit te komen is. De cliënt zal de neiging kunnen ontwikkelen emotioneel contact te ontlopen en zich terugtrekken.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-0328-1_7
 • Chapter length: 15 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-0328-1
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)
Figuur 7.1
Figuur 7.2

Literatuur

 1. Zon, A. van (2010). ‘Ik wil ook’ –; Leren in kinderdagcentra. Antwerpen: Garant.

  Google Scholar 

 2. Hewitt, S.K. (2007). Brief screening for sexual abuse in very young children. San Diego: conference.

  Google Scholar 

 3. Rothschild, B. (2000). The body Remembers: the Psychophysiology of trauma and trauma treatment. New York: Norton7 Company.

  Google Scholar 

 4. Corbett, A. (2009). Words as second language – The psychotherapeutic challenge of severe intellectual disability. In: Intellectual disability, trauma and psychotherapy. Cottis: Routledge.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to A. Scharloo .

Copyright information

© 2014 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Scharloo, A., Ebbers, S., Spijker, M. (2014). Hulpboek voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. In: SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-0328-1_7

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-0328-1_7

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-0327-4

 • Online ISBN: 978-90-368-0328-1

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection