Advertisement

Eelt en medisch noodzakelijke voetzorg

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

Mensen met diabetes en een verhoogd risico op een ulcus (Sims 2 en 3) komen in aanmerking voor basisverzekerde voetzorg. Eelt, dat verhoogde druk op de huid geeft, kan bij de beslissing of men in aanmerking komt voor een vergoeding voor voetzorg uit de basisverzekering een belangrijke rol spelen. Echter, het bepalen of en welk soort eelt verhoogde druk op de kwetsbare huid geeft, is minder eenvoudig dan menigeen denkt. Er is weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek over de consequenties van eelt. Dit was reden voor de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten om een consensusstudie op te zetten over de interpretatie van verschillende vormen van eelt. In dit hoofdstuk wordt deze studie besproken. Vooral hoe te redeneren als er eelt aanwezig is op de voeten van een cliënt met diabetes, is van belang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations