Advertisement

Preventie van diabetische voetproblemen door voorlichting

  • Margreet van Putten
Chapter

Samenvatting

Door preventie is veel gezondheidswinst te boeken. Goede, juiste en vooral tijdige voorlichting is een belangrijk onderdeel van preventie. Echter, ook zaken als wet- en regelgeving en het vergoed krijgen van een voetonderzoek en/of voetbehandeling voor mensen met diabetes, spelen een belangrijke rol in de preventie van voetulcera. In het geval van de diabetische voet zal de keuze welke en hoeveel voorlichting men geeft afhankelijk zijn van de Sims klasse waarin de ontvanger zich bevindt. Tevens zijn vergoedingen vanuit zorgverzekeraars en de basisverzekering aan veranderingen onderhevig en kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Voetprofessionals zullen hun patiënten/cliënten daarvan op de hoogte moeten houden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Margreet van Putten
    • 1
  1. 1.EindhovenNederland

Personalised recommendations