Advertisement

Algemene inleiding

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
Chapter
Part of the Basiswerk AG book series (BAG)

Inleiding

De veranderingen in de gezondheidszorg gaan snel. Het vak van de huisarts én dat van de doktersassistent is in de loop van de jaren sterk veranderd. De assistent is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van een aantal medische taken waarbij de triage aan de telefoon of balie tot een van de moeilijkste behoort. Tegenwoordig is het heel gewoon dat de assistent een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek zelfstandig afhandelt. Ook zien we in steeds meer huisartsenpraktijken dat de assistent wratten-, diabetes- en hypertensiespreekuren zelf draait.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • M.C.A.P.J. van Abeelen
    • 1
  1. 1.OLDENZAALNetherlands

Personalised recommendations