Advertisement

BROK: Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers

  • Mieke Trip
Chapter

Inleiding

Ga je medisch-wetenschappelijk onderzoek doen met mensen, dan is het belangrijk dat je weet welke specifieke verantwoordelijkheid je als klinisch onderzoeker hebt en aan welke wetten en regels je gebonden bent. Ga je onderzoek doen met patiënten uit het ziekenhuis, dan is er een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Hoe ga je hen benaderen, hen informeren en toestemming vragen? Hoe ga je om met privacy, hoe is de verzekering geregeld? Ga je onderzoek doen met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, dan moet je gedegen kennis hebben van je onderzoeksproduct. Ga je gebruikmaken van laboratorium- of beeldvormende technieken, dan moet je weten hoe de kwaliteitscontrole hiervan geregeld is. Dit alles leer je in de BROK, de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Mieke Trip
    • 1
  1. 1.Afdeling CardiologieAMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations