Advertisement

Wetenschappelijke Inzichten in de Functie van de Verpleegkundige

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

In het vorige hoofdstuk heb je kennisgemaakt met plaats en ontwikkeling van theorie in de verpleegkunde. In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop verpleegkundigen bij hun handelen gebruik kunnen of moeten maken van wetenschappelijke inzichten. Ook kijken we wat (verplegings)wetenschappelijk onderzoek is en hoe dat kan worden uitgevoerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations