Advertisement

juridische en ethische aspecten

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Iedere verpleegkundige krijgt te maken met recht en ethiek. Waar je ook werkt, of je nu een ervaren verpleegkundige bent of een stagiair, de invloed van juridische en ethische aspecten op je verpleegkundig handelen is altijd aanwezig. Dat is overigens niet uniek voor verpleegkundigen of werkers in de gezondheidszorg. Onze manier van samenleven heeft een enorme hoeveelheid regels, voorschriften en opvattingen opgeleverd. Daaruit wordt afgeleid hoe wij ons in bepaalde situaties zouden moeten gedragen. We schrijven de woorden zouden en moeten even cursief, omdat nu net deze twee woorden samen de invloed van het recht en de ethiek op ons gedrag illustreren.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations