Advertisement

Kwaliteit van zorg

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

Kwaliteit is in de hele maatschappij een aspect dat vaak wordt genoemd. We komen bijvoorbeeld termen tegen als: kwaliteit van leven, kwaliteit van producten en diensten, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement. Het lijkt erop alsof alles wordt opgehangen aan kwaliteit. Zo wil men budgetten voor onderwijs en tarieven voor verpleging of behandeling gaan koppelen aan geleverde kwaliteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations