Advertisement

Preventie, Gvo En Patiëntenvoorlichting

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

In dit hoofdstuk kun je kennismaken met de onderwerpen preventie en GVO (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) en patiëntenvoorlichting. Preventie, GVO en patiëntenvoorlichting behoren tot het beroepsdomein van de verpleegkundige beroepsgroep en andere disciplines in de gezondheidszorg. Je zult als verpleegkundige vaak in multidisciplinair verband actief zijn als zorgverlener en regisseur om de gezondheid van mensen te bevorderen en te beschermen door preventieve maatregelen en het geven van gezondheidsvoorlichting. Het zijn niet alleen belangrijke aandachtsgebieden, maar vaak ook interessante en uitdagende taken en projecten bij de zorg voor verschillende categorieën zorgvragers.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations