Advertisement

Verkenning van Het Beroep

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

Samenvatting

Daar zit je dan in de eindexamenklas van HAVO of VWO. Er wacht een toekomst, dus je bezoekt een voorlichtingsdag over de verpleging. Op een of andere manier boeit dat beroep je.

Verpleging… wat schiet je bij dat woord door het hoofd?

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • J.H.J. de Jong
  • J.A.M. Kerstens
  • E.M. Sesink
  • M.M. Vermeulen

There are no affiliations available

Personalised recommendations