Advertisement

Het afhalen en opmaken van een bed zonder zorgvrager

 • I. Oldenburger
 • L. Uyttewaal
 • G. Afink
 • A. Laarmans

TOELICHTING

Inleiding

Het moderne ziekenhuisbed is anders dan het gewone bed:
 • het is verrijdbaar

 • het kan met behulp van een hydraulisch of een elektrisch systeem op verschillende hoogten worden gezet

 • het hoofdeinde kan versteld worden met behulp van een hendel

 • aan het voeteneinde van het bed bevindt zich een handvat waarmee het bed in Trendelenburg- of anti-Trendelenburgpositie gezet kan worden

 • er kunnen verschillende voorzieningen aan en rond het bed worden aangebracht zoals infuusstandaard, een draaibare trekstang met handvat boven het bed en verstelbare hekken. (Wanneer iemand thuis verpleegd wordt kunnen hulpstukken bij de Thuiszorg geleend worden.)

  Het beddengoed:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • I. Oldenburger
 • L. Uyttewaal
 • G. Afink
 • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations