Advertisement

Medische registratie

 • F.J. van Sluijs
 • J.J. van Nes

Abstract

In iedere praktijk hoort een administratiesysteem aanwezig te zijn waarmee gegevens van patiënt en eigenaar kunnen worden verzameld, en dat zodanig is georganiseerd dat deze gegevens op elk gewenst moment ter beschikking staan van de behandelende dierenarts(en) en andere rechtmatig belanghebbenden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Kwaliteitsrichtlijnen voor Dierenartsenpraktijken. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, 1996.Google Scholar
 2. 2.
  Code of Good Veterinary Practice. Brussels: Federation of Veterinarians in Europe, 2002.Google Scholar
 3. 3.
  Weed LL. Medical records, medical education, and patient care. Chicago: Yearbook Medical Publishers, 1971.Google Scholar
 4. 4.
  Helm JJ Van Der. Specialist en assistent-geneeskundige; tuchtrechtelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Ned Tijdschr Geneeskd 2001; 145: 1416-9.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Ho LM, McGhee SM, Hedley AJ, Leong JCY. The application of computerized problem-oriented medical record system and its impact on patient care. Int J Med Inf 1999; 55: 47-59.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  McCurdy HD. The paperless practice. J Am Vet Med Ass 2001; 218: 1776-7.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Hornof WJ, Brentson PR, Balance DW. Development of a complete electronic medical record in an academic institution. J Am Vet Med Ass 2001; 218: 1171-5.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Sluijs FJ van, De toepassing van het probleem-gerichte medisch dossier in de diergeneeskunde. Tijdschr Diergeneesk 1983; 108: 520-5.Google Scholar
 9. 9.
  Brown SH, Miller RA, Camp NH, et al. Empirical derivation of an electronic clinically useful problem statement system. Ann Intern Med 1999; 131: 117-26.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Lauteschlager M, Brouwer HJ, Mohrs J, et al. The patient record as a source to improve the medical record. Fam Pract 2002; 19: 167-71.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Osborne CA. The problem oriented medical system. Improved knowledge, wisdom and understanding of patient care. Vet Clin North Amer 1983; 13: 745-90.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • F.J. van Sluijs
 • J.J. van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations