Advertisement

Hoofdstuk 5 Specifieke aspecten van de zorgvraag

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we in op de algemene pre-, peri- en postoperatieve zorg. Aan de orde komen de verpleegkundige anamnese bij opname, de verpleegkundige zorg bij de voorbereiding op de operatie, de operatie en de anesthesie, en de postoperatieve zorg tot en met ontslag uit het ziekenhuis.

Litratuur

 1. Acuut optredende verwardheid. (1991). Verpleegkundige Wetenschappelijke raad. Utrecht, CBO.Google Scholar
 2. AZG (1998). Handleiding voorlichting infarctpatiënten (recensie). Cordiaal, 19, 2, 63.Google Scholar
 3. Boeke, S. en Verhage, E. (1984). Angst voor de narcose. Tijdschrift voor ziekenverpleging, 37, 16, 505-507.Google Scholar
 4. Breton, S. (1988). Angst als Krankheit. Stuttgart: Hippokrates.Google Scholar
 5. Campbell, E.B., e.a. (1987). Na de val – verwardheid. Verpleegkundig Perspectief, 1987-3, 328-336.Google Scholar
 6. CBO (1995). Verpleegkundige patiëntenvoorlichting bij operatieve ingrepen. Utrecht: CBO.Google Scholar
 7. Donius, M. en Rader, J. (1995). Herijken van het gebruik van onrusthekken. Verpleegkundig Perspectief, 1995-5, 56-61.Google Scholar
 8. Donner, G. (1992). Goed verzorgd beter gevoel. TVZ, nr. 15, 540-541.Google Scholar
 9. Edmondson, M. e.a. (1995). Day surgery: handling patients complaints. Nursing Standard, nr. 47, 25-28.Google Scholar
 10. Frederix, M. (1998). Verschuivingen van zorg: de rol van de CARA-verpleegkundige. CARA bulletin, 7, 1, 2-4.Google Scholar
 11. Hitch, S. (1994). Cognitieve benaderingen voor verwarde ouderen. Verpleegkundig Perspectief, 1994-5.Google Scholar
 12. Johnson, M. en Maas, M. (1999). Verpleegkundige zorgresultaten. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 13. Kerstens, J. A. M., e.a. (1997). Basisverpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (hoofdstuk 1, pag. 3-9).Google Scholar
 14. Krediet, G. (1998). Van het kastje naar de muur. (CVA-patiënt). Nursing, 1, 39-41.Google Scholar
 15. Lanie-Olsson, G., e.a. (1990). Verpleegkundige behandeling van patiënten bij wie epidurale analgesie wordt toegepast. Verpleegkundig Perspectief, 2, 19-30.Google Scholar
 16. Larbig, W. (1982). Schmerz. Grundlagen-Forschung-Therapie. Stuttgart: Kohlhammer.Google Scholar
 17. Marshall, M. (1994). Verwardheid na een operatie. Nursing, nr. 2, 72-77.Google Scholar
 18. Peet, R. van der (1996). Verplegen in theorie en praktijk (deel 4). Utrecht: Lemma.Google Scholar
 19. Price, B. (1995). Astma: verstoord lichaamsbeeld en therapieontrouw. Verpleegkundig Perspectief, 1995-1, 22-32.Google Scholar
 20. Schloessler, M. (1990). Meningen van op de operatiedag opgenomen chirurgiepatiënten over de ontvangen pre-operatieve voorlichting. Verpleegkundig Perspectief, 3, 71-75.Google Scholar
 21. Schwartz, P. en Kooij C.H. van der (1992). Verpleegkundige richtlijnen voor acuut optredende verwardheid. TVZ, nr. 1, 9-12.Google Scholar
 22. Themanummer over pijn (1990). TVZ, 12.Google Scholar
 23. Verleun, M.J. (1995). Verpleegkundige voorlichting bij operatieve ingrepen. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 48, 9, 274-278.Google Scholar
 24. Vocht, H.M. de en Jong, J.H.J. de (1998). Menswetenschappen & Communicatie en interactie in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 25. Werkgroep Infectie Preventie (1991). Isolatierichtlijnen. Nijkerk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

 • E.M. Sesink
 • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations