Advertisement

3 Het fundament van de relatie: bouwstenen en toepassingen

 • Gidia Jacobs
 • Nicole Muller
 • Esther ten Brink
Chapter
 • 443 Downloads

Samenvatting

Het is bekend dat de kwaliteit van de therapeutische relatie een belangrijke rol speelt bij het welslagen van de therapie. Dit geldt voor iedere therapie en zeker ook voor therapie met kinderen. Kinderen weten minder goed wat hun te wachten staat, zijn afhankelijker van derden en hebben er vaak niet zelf voor gekozen om een therapeut te bezoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Gidia Jacobs
  • 1
 • Nicole Muller
  • 2
 • Esther ten Brink
  • 3
 1. 1.Instituut voor Rationeel-Emotieve TrainingAlbert Ellis InstituteNew York
 2. 2.Rijngeest groepNoordwijk
 3. 3.RIAGG ZaanstreekWaterland

Personalised recommendations