Advertisement

Uit de knoop pp 267-273 | Cite as

13 Weergave van een schoolmotivatieprobleem

 • Gidia Jacobs
 • Nicole Muller
 • Esther ten Brink
Chapter
 • 418 Downloads

Samenvatting

Joep (13 jaar, eerste klas MAVO) uit paragraaf 10.7 heeft veel onvoldoendes gehaald en wil toch wel graag over. Als doel is er gesteld dat hij constant wil leren werken. Voorafgaand aan de dialoog hierna is er gesproken over belonen (het is aan te raden de dialoog uit par. 10.7 nogmaals te lezen alvorens hier verder te gaan). De therapeute heeft aangegeven dat ze aan het einde van de sessie een en ander met moeder zal bespreken. Joep is boos op de therapeute die zijn moeder wil coachen om anders met belonen om te gaan. Hier volgt de derde sessie. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar interventies die later worden uitgelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Gidia Jacobs
  • 1
 • Nicole Muller
  • 2
 • Esther ten Brink
  • 3
 1. 1.Instituut voor Rationeel-Emotieve TrainingAlbert Ellis InstituteNew York
 2. 2.Rijngeest groepNoordwijk
 3. 3.RIAGG ZaanstreekWaterland

Personalised recommendations