Advertisement

Uit de knoop pp 245-265 | Cite as

12 Protocollair werken

 • Gidia Jacobs
 • Nicole Muller
 • Esther ten Brink
Chapter

Samenvatting

Werken in de jeugdzorg volgens richtlijnen en protocollen is een onvermijdelijke ontwikkeling die in de nabije toekomst steeds meer maatgevend zal zijn. … Niemand twijfelt nog aan de noodzaak van systematisering noch aan het toepassen van effectief gebleken behandelmethoden. Protocollen leveren aan deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage. Niettemin zijn zij in de jeugdzorg een controversieel onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Gidia Jacobs
  • 1
 • Nicole Muller
  • 2
 • Esther ten Brink
  • 3
 1. 1.Instituut voor Rationeel-Emotieve TrainingAlbert Ellis InstituteNew York
 2. 2.Rijngeest groepNoordwijk
 3. 3.RIAGG ZaanstreekWaterland

Personalised recommendations