Advertisement

Uit de knoop pp 215-244 | Cite as

11 Systeemgerichte aanpak

 • Gidia Jacobs
 • Nicole Muller
 • Esther ten Brink
Chapter
 • 475 Downloads

Samenvatting

Het hier volgende citaat uit Woulff (1983, p. 370) geeft goed weer hoe in de rational-emotive family therapy (REFT) systeemgericht werken wordt opgevat:

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Gidia Jacobs
  • 1
 • Nicole Muller
  • 2
 • Esther ten Brink
  • 3
 1. 1.Instituut voor Rationeel-Emotieve TrainingAlbert Ellis InstituteNew York
 2. 2.Rijngeest groepNoordwijk
 3. 3.RIAGG ZaanstreekWaterland

Personalised recommendations