Advertisement

Uit de knoop pp 191-212 | Cite as

10 Gedragsinterventies

 • Gidia Jacobs
 • Nicole Muller
 • Esther ten Brink
Chapter
 • 441 Downloads

Samenvatting

De manier waarop iemand over zichzelf, anderen en de wereld denkt, kan leiden tot specifieke gedragsproblemen in de relatie met zichzelf en anderen. Depressieve jongeren zien zichzelf bijvoorbeeld over het algemeen als kwetsbaar, incompetent en oninteressant. Zij ervaren anderen veelal als kritisch en hooghartig. Vanuit deze overtuigingen zijn zij vaak vermijdend in het contact met anderen en meer gericht op individuele activiteiten. Hierdoor kan een gebrek aan bepaalde sociale vaardigheden ontstaan, zoals een gewoon gesprekje beginnen, je mening geven, kritiek verwoorden of een compliment maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Gidia Jacobs
  • 1
 • Nicole Muller
  • 2
 • Esther ten Brink
  • 3
 1. 1.Instituut voor Rationeel-Emotieve TrainingAlbert Ellis InstituteNew York
 2. 2.Rijngeest groepNoordwijk
 3. 3.RIAGG ZaanstreekWaterland

Personalised recommendations