Advertisement

Finalisatie

  • Bert Kapteyn
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Abstract

Bij organisaties wordt doorgaans een sterke mate van rationaliteit verondersteld. Dat wil zeggen dat doelen min of meer bewust worden gekozen en dat vervolgens wordt bezien hoe die het meest effectief en efficiënt kunnen worden bereikt.

Copyright information

© B. Kapteyn, Molenhoek 2001

Authors and Affiliations

  • Bert Kapteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations