Advertisement

De organieke structuur

  • Bert Kapteyn
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Abstract

Om de mogelijkheden voor coördinatie en besturing in stand te houden zijn grote en complexe organisaties opgedeeld in onderdelen die zelf ook weer onderverdeeld kunnen zijn.

Copyright information

© B. Kapteyn, Molenhoek 2001

Authors and Affiliations

  • Bert Kapteyn

There are no affiliations available

Personalised recommendations