Advertisement

Leer ACT! pp 25-48 | Cite as

De zes kernprocessen van ACT en hun gemeenschappelijke doel

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

Abstract

Taal is voor het menselijk bestaan een zegen en een vloek tegelijk. Alle processen in ACT zijn ontleend aan dit inzicht en aan het fundamentele onderzoek dat tot dit inzicht heeft geleid.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

There are no affiliations available

Personalised recommendations