Advertisement

Leer ACT! pp 372-409 | Cite as

De opstelling van de ACT-therapeut: ACT geven met ACT

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

Abstract

Tientallen jaren van onderzoek naar praktisch alle vormen van psychotherapie hebben tot de conclusie geleid dat de therapeutische relatie consistent samenhangt met het klinische resultaat (Martin, Garske & Davis, 2000). Het is echter niet duidelijk of dit empirische gegeven geresulteerd heeft in effectievere therapieën of therapeuten. Kennis van dit gegeven zou kunnen helpen om warme, meelevende mensen voor therapeutische opleidingen te selecteren, maar zegt ons niet veel over hoe je therapeuten moet leren een effectieve therapeutische relatie tot stand te brengen. Bovendien hebben pogingen om therapeuten te trainen in het opbouwen van effectieve allianties tot dusver over het algemeen tot onbeduidende verbeteringen geleid (Crits-Christoph et al., 2006). Met andere woorden: weten dat de therapeutische relatie belangrijk is zegt nog niet hoe we een goede therapeutische relatie tot stand kunnen brengen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

There are no affiliations available

Personalised recommendations