Advertisement

Leer ACT! pp 13-23 | Cite as

Inleiding

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

Abstract

Een mensenleven opbouwen dat gevrijwaard blijft van leed is onmogelijk. Het bekende gedicht van Edwin Arlington Robinson herinnert ons eraan dat elke dag wel iemand die – in elk geval van buitenaf bezien – alles heeft wat zijn hartje zou kunnen begeren, toch liever een einde aan zijn of haar leven maakt dan nog een minuut verder te leven. Als mensen worden wij geconfronteerd met dezelfde pijnlijke gebeurtenissen die andere soorten overkomen; net als andere dieren hebben we verliezen, onverwachte tegenslagen en fysiek pijnlijke ervaringen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jason B. Luoma
  • Steven C. Hayes
  • Robyn D. Walser

There are no affiliations available

Personalised recommendations