Advertisement

Anus, regio perinealis

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

Abstract

Deze jongeman heeft al enige tijd klachten over een fistel bij de bilnaad. Hieruit ontlast zich af en toe pus, waarna het plekje weer enige tijd droog is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

There are no affiliations available

Personalised recommendations