Advertisement

Abdomen, liezen

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

Abstract

Mijnheer heeft al vele buikoperaties ondergaan. Hij heeft al geruime tijd klachten over pijnaanvallen in de buik.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • J. N. Keeman
  • B. C. Vrouenraets

There are no affiliations available

Personalised recommendations